cesta bez obalu.jpg

CESTA BEZ OBALU

50.7215486N, 15.1700125

/prodejna, besedy/

V září minulého roku se v Jablonci otevřela první bezobalová prodejna. Jitka a Lucie už dlouho vedly své domácnosti tak, aby vyprodukovaly co nejméně odpadu. Po nějaké době se rozhodli se svými zkušenostmi podělit a zasadit se o to, aby se v celém Jablonci zmenšila produkce odpadů. Chtějí upozorňovat i na vyprodukovaný odpad konvenčních
chemických prostředků (praní, mytí, úklid...) a užíváním léků, který též
souvisí s právě probíhajícím transformačním procesem vědomím lidstva.

9.00, 11.00, 13.00 povídání na téma jak zvládnout velké i malé akce bez plýtvání obalů (cca 20 min). K navození příjemné atmosféry zahraje hráčka na lyru.